cayali butterflies' Beauty

woche 7 gewicht 3850 g

woche 6 gewicht 3310 g

woche 5 gewicht 1680g

woche 4 gewicht 1570g

woche 3 gewicht 1070g

Woche 2 gewicht 805g

Woche 1 gewicht 560g

Frau Pink Gewicht 350g